De "CE"-markering is vertegenwoordigd in de "Europese Gemeenschap". Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan de Europese technische norm die bekend staat als de geharmoniseerde Europese norm (hEN).

Geharmoniseerde Europese normen (hEN's) zijn normen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN), waarin alle nationale normalisatie-instellingen vertegenwoordigd zijn, volgens een mandaat van de Europese Commissie. Deze normen zijn het resultaat van open en transparante discussies en zijn vastgesteld op basis van consensus tussen de verschillende betrokken partijen.
 

CE MARK GLASS
CE MARK GLASS

press to zoom
Norme en vigeur dans la construction
Norme en vigeur dans la construction

press to zoom
CE MARK GLASS
CE MARK GLASS

press to zoom
1/2
803_main
803_main

press to zoom
iso-achat
iso-achat

press to zoom
803_main
803_main

press to zoom
1/2

De CE-markering is dat niet:

  • Een oorsprongsbenaming

  • Een kwaliteitsmerk in de traditionele zin van het woord

  • Gekoppeld aan aspecten die niet onder de essentiële eisen vallen, zoals kleur, uiterlijk, enz.

  • Een machtiging om het product in alle gevallen en in alle landen te gebruiken.

 

Er zijn normen vastgesteld om de technische belemmeringen voor het op de markt brengen van bouwproducten uit de weg te ruimen. Er zal één enkele standaard bestaan voor de belangrijkste soorten producten of productlijnen. Deze normen vervangen alle nationale normen.

Een aantal hEN's met betrekking tot glas voor de bouw zijn sinds 1 september 2005 van toepassing en zijn sinds 1 september 2006 verplicht. De overeenkomstige geharmoniseerde Europese normen worden tussen haakjes vermeld.

     Products standards                                     Products Inter Glass Solutions

                                                                                                                              

          Soda-lime silicate glass                                                                                   IGS Float Glass                                             (EN 572-9)                                                                                           IGS Float Color Glass                            

                

                 Coated glasses                                                                                        IGS Low-E Glass
                   (EN 1096-4)                                                                                          IGS Solar Control

                T empered Glass                                                                                      IGS TSG Tempered
                   (EN 12150-2)

     Thermally reinforced glasses                                                                               IGS HSG Heat Strengthened glass
                   (EN 1863-2)

          Laminated safety glazing                                                                                IGS  LSG Laminated
                   (EN 14449)                                                                                            IGS  LSG Sound Control

                 Insulated glass                                                                                        All insulating glass units
                   (EN 1279-5)                                                                                             that incorporate coated glass                       

                Heat Soak Test                                                                                          Heat Soak Tested Glass
                  (EN 14179-2)

 

                    Mirrors                                                                                                 IGS MIR
                 (EN 1036-2)

Inter Glass Solutions verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat haar producten een CE-markering krijgen om te voldoen aan de geldende normen binnen de Europese Unie. De prestaties van de producten die door IGS worden bewezen, bieden extra zekerheid voor al onze klanten en de architecten die verantwoordelijk zijn voor de verschillende projecten. Technische informatie over productmarkering is op aanvraag beschikbaar.